Điều khiển từ xa cho truyền BitTorrent client

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
3 thg 1, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Transmission Remote APP

Truyền từ xa cho phép bạn điều khiển từ xa truyền BitTorrent client.

Lưu ý: truy cập từ xa phải được kích hoạt trong tùy chọn truyền.

Làm thế nào để cấu hình: https://github.com/y-polek/TransmissionRemote/wiki/How-to-configure-Transmission-Remote

Các tính năng được hỗ trợ:
- xem danh sách torrent;
- bộ lọc, sắp xếp, danh sách torrent tìm kiếm;
- tạm dừng, tiếp tục, xóa torrent cá nhân hoặc toàn bộ;
- giới hạn tốc độ điều khiển cho máy chủ hoặc torrent cá nhân;
- thêm torrent (từ liên kết trong trình duyệt, tập tin hoặc liên kết nam châm);
- quản lý nhiều máy chủ truyền;
- thông báo về tải xong;
- Chế độ ban đêm.

Source code: https://github.com/y-polek/TransmissionRemote
Đọc thêm