Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Truecaller lite: Caller ID, SMS, spam block APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Truecaller lite: Caller ID, SMS, spam block.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Truecaller lite: Caller ID, SMS, spam block APK trên Android

  1. Nhấn vào Truecaller lite: Caller ID, SMS, spam block.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm