Đọc hàng ngàn bài viết từ tạp chí Ubqari.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 4, 2020
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000+

App APKs

Ứng dụng Ubqari Library

Ubqari Monthly Magazine (URDU) was initiated as a nonprofit venture to uplift the moral and ethical values of the society and eliminating adversities through Noble Quran, Sunnah and practices of the faithful.

For more details please visit www.ubqari.org
Đọc thêm