Ứng dụng Mint để thanh toán, gửi, nhận $ kỹ thuật số

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 8, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000+

App APKs

USD Mint APP

Gửi và Nhận Trực tiếp cho Người dân, Doanh nghiệp.

Tức thì, Miễn phí, Toàn cầu, 24/7 bao gồm Chia sẻ trên mạng xã hội.
Giao dịch toàn cầu (35 ngôn ngữ) bằng Private$
Ngoại tệ có thể chuyển đổi USD được cung cấp để sử dụng.

QR, mPOS, P2P, B2B, NFC Tất cả đều dễ sử dụng.
Đọc thêm