Tra cứu điểm, thời khoá biểu, HK, báo giảng; Nhập điểm, hạnh kiểm, ngày nghỉ,...

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 9, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

VietSchool APP

1. Học sinh và phụ Huynh:
- Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo từ nhà trường
- Xem báo giảng

2. Giáo viên:
- Nhập điểm
- Nhập vi phạm
- Nhập ngày nghỉ
- Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
- Nhắn tin cho giáo viên
- Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

- Xem báo cáo thống kê
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo
Đọc thêm