Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Virtual Space [App Clone - Multi Accounts - 2Face] APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Virtual Space [App Clone - Multi Accounts - 2Face].apk vào LDPlayer.

Cài đặt Virtual Space [App Clone - Multi Accounts - 2Face] APK trên Android

  1. Nhấn vào Virtual Space [App Clone - Multi Accounts - 2Face].apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm