Vocal Pitch Monitor APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Vocal Pitch Monitor APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Vocal Pitch Monitor.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Vocal Pitch Monitor APK trên Android

  1. Nhấn vào Vocal Pitch Monitor.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm