Kết nối không dây để in trên KODAK Ảnh Kiosk tại cửa hàng Walmart của bạn

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
16 thg 7, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Walmart Photo APP

Wirelessly print your pictures from your ANDROID Smartphone to a KODAK Picture Kiosk at Walmart Photocentre.
Wirelessly transfer and print those fun, spontaneous everyday moments from your ANDROID smart phone or tablet to a KODAK Picture Kiosk and share your memories. It's fast, easy, and convenient!
Đọc thêm