Nhận miễn phí Wave Z hình nền động trên màn hình của bạn!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
21 thg 9, 2015
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Wave Z hình nền động APP

Nhận miễn phí Wave Z hình nền động trên màn hình của bạn!

Để sử dụng: Home-> Menu -> Hình nền -> Hình nền động

Để phát triển hơn nữa miễn phí hình nền sống, chúng tôi đã thực hiện một số quảng cáo trong cài đặt.
Quảng cáo có thể hỗ trợ phát triển của chúng tôi tự do hơn hình nền sống tuyệt vời.

Lưu ý: Nếu thiết lập lại hình nền của bạn để mặc định sau khi khởi động lại, bạn sẽ cần phải đặt các ứng dụng trên điện thoại thay vì thẻ SD.

Twitter: https://twitter.com/androidwasabi
Facebook: https://www.facebook.com/androidwasabi
Đọc thêm