Wave là ví tiền di động hợp lý nhất trong 🇧🇫 🇨🇮 🇬🇲 🇲🇱 và 🇸🇳

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
5 thg 12, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Wave APP

Gửi tiền

Gửi và rút tiền tại bất kỳ đại lý nào của chúng tôi

Thanh toán hóa đơn

Mua thời gian phát sóng cho tất cả các mạng trực tiếp bằng ứng dụng

Hỗ trợ sóng cuộc gọi
- Burkina Faso: 80001257
- Côte d'Ivoire: 1315
- Gambia: 1222
- Ma-li: 80002221
- Sénégal: 200600
Đọc thêm