WebMoney - ví thông minh!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
17 thg 10, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

WebMoney Keeper APP

WebMoney là doanh nghiệp luôn luôn với bạn!

- Kiểm soát sự cân bằng của ví và dòng tiền
- Đã lập hoá đơn để gửi và nhận WebMoney
- Refill Thẻ \ tài khoản * với ví (bạn có thể và ngược lại)
- Đó là thuận lợi để trả tiền cho điện thoại, Internet, hóa đơn tiện ích và nhiều hơn nữa
- One-click mua trò chơi, sách và các sản phẩm kỹ thuật số khác
- Trò chuyện với bạn bè trong một cuộc trò chuyện an toàn
- Chia sẻ hình ảnh, âm thanh và các tập tin khác

* Tài khoản Ngân hàng cần phải "ràng buộc" trên một trang web đặc biệt, thẻ có thể được liên kết trực tiếp vào một ứng dụng
Đọc thêm