Biến điện thoại của bạn thành một chiếc gối Whoopee!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 6, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

Whoopee Cushion ( fart ) APP

Biến điện thoại của bạn thành một Whoopee Cushion xì hơi!

Các Whoopee phát hành một đám rắm thực tế âm thanh tại các liên lạc của một nút. Nó cũng có tính năng:

- Chế độ dò chuyển động (sẽ fart khi ai đó ngồi xuống)
- Chế độ thời gian chậm trễ (rắm sau khi bạn đã rời khỏi phòng)
- Âm thanh phát hiện (rắm khi ai đó nói)

Cách dễ dàng để trêu chọc mọi người, tuyệt vời cho sử dụng tại trường học, trong các cuộc họp hoặc các buổi tiệc. Đảm bảo để làm cho bạn nổi tiếng và được tôn trọng! Làm cho điện thoại xì hơi một phần thiết yếu của cuộc sống của bạn ngày hôm nay!Thể loại: Một rắm đùa bo mạch âm thanh, được sử dụng cho đùa thực tế.
Đọc thêm