Chúng tôi cung cấp dịch vụ "24 ứng dụng dịch vụ dân sự lãnh sự" cho phép công dân của chúng tôi sử dụng dịch vụ dân sự lãnh sự trên điện thoại di động một cách thuận tiện bất kể thời gian và địa điểm.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
7 thg 6, 2021
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

Ứng dụng 영사민원24

[영사민원 업무 안내와 영사서비스 정보 제공 기능]

1. 민원신청
- 재외국민등록 신청
- 재외국민 변경‧이동 신고
- 재외국민등록부등본 발급
- 해외이주신고확인서 발급
- 귀국신고
- 여권재발급
- 문서발급사실확인

2. 민원안내
- 영사민원사무안내
- 공관별민원추가안내
- 순회영사안내

3. 나의 민원
- 민원처리현황
- 회원정보
- 재외공관 방문예약

4. 알림기능
- 알림설정
- 알림내역

5. 로그인
- 간편비밀번호 / 아이디 / 인증서

6. 이용안내
- 공지사항 / 자주묻는 질문 / 이용문의

7. 전자문서지갑

* 영사민원24 홈페이지(https://consul.mofa.go.kr)의 다양한 서비스를 제공 예정
Đọc thêm