Yuliverse APK - Phiên bản mới nhất

Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt Yuliverse APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Yuliverse.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt Yuliverse APK trên Android

  1. Nhấn vào Yuliverse.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm