Vinclub's internal portal Vingroup.

Advertisement

Latest Version

Version
Update
Oct 17, 2018
Category
Google Play ID
Installs
10,000+

App APKs

Vinclub APP

Vinclub là cổng thông tin nội bộ dành riêng cho cán bô nhân viên Tập đoàn Vingroup. Vingroup là nơi cung cấp các thông tin chính thống từ Tập đoàn và các P&Ls. Chỉ những thành viên có tài khoản nội bộ mới có thể truy cập.
Read more