qr

Vitne i retten APK

Will you testify in court? In this app you will find what you need to know.

Version2.1 (12)
UpdatedJan 15, 2015 (5 years ago)
DeveloperDomstolene i Norge
CategoryApps, Books & Reference
IDno.domstol.vitne
Installs1,000+

Skal du vitne i retten?

Hvert år møter over 70 000 mennesker som vitner i norske domstoler.

For noen kan det å bli innkalt som vitne i en rettssak skape uro og usikkerhet. Domstoladministrasjonen har derfor utviklet en informasjonsapp til unge vitner og fornærmede som tar sikte på å skape større trygghet rundt vitnesituasjonen.

Målgruppen for appen er 16 år og oppover. Appen har et enkelt og forståelig språk. Appen kan også være aktuell for voksne med begrenset kjennskap til rettssystemet.

Mobilapplikasjonen består av tre deler; ofte stilte spørsmål og svar, oversikt over aktører i retten, samt beskrivelse av rettssystemet.

***

I den første delen finner du svar på en rekke spørsmål som unge vitner og fornærmede ofte lurer på når de skal vitne i retten. Det kan være spørsmål som for eksempel;

Kan jeg ta med meg noen i rettssalen?
Hva skal jeg ha på meg?
Kan tiltalte stille meg spørsmål?
Er det journalister der?

***

Den andre delen, Hvem er hvem, består av en grafisk, interaktiv fremstilling av de ulike rettssals – og sakstypene. Her kan man manøvrere seg rundt i en rettssal og klikke seg inn på de ulike aktører for å få en beskrivelse av disse. Her kan du lese om de ulike aktørene: dommer, prosessfullmektig (advokat), forsvarer, bistandsadvokat, tiltalte, aktor (påtalemyndighet), fornærmede, vitner, sakkyndige, tolk.

***

I den tredje delen finner du informasjon om rettssystemet som er særlig rettet mot vitner og fornærmede. Her finner du også en tidslinje/et hendelsesforløp fra en kriminell handling til straff gjennomføres. I tillegg finner du en fremstilling av sakens gang i retten i en ordinær straffesak og i en ordinær tvistesak (sivil sak), en juridisk ordliste (norsk og engelsk), samt kontaktinformasjon til politi og domstoler.

For å imøtekomme et enkelt og forståelig språk, har vi ikke tatt sikte på å dekke alle mulige henseender, og tar ikke sikte på å være strikt juridisk utfyllende og korrekt.

***

Appen er utviklet av Domstoladministrasjonen. Det finnes også en engelsk vitneapp "Witness in Court".


Email: postmottak@domstoladministrasjonen.no

See more
See more