qr

vnscongnghe APK

Journey monitoring application of VNS Technology Development Investment Company

Version1.0.2 (102)
UpdatedNov 19, 2019 (10 months ago)
DeveloperTuannv.it.hd
CategoryApps, Auto & Vehicles
IDgps.vnscongnghe
Installs100+

Ứng dụng giám sát hành trình xe vnscongnghe
1. Chức năng đăng nhập tài khoản giám sát xe
2. Chức năng xem tổng quan trạng thái danh sách xe
3. Giám sát xe theo thời gian thực
4. Xem lại hành trình xe theo khoảng thời gian
5. Thống kê hành trình theo thời gian
6. Báo cáo tổng hợp từng xe
7. Đổi mật khẩu người dùng
9. Thông tin hỗ trợ khách hàng
10. Thông tin người dùng
11. Tìm phương tiện theo vị trí người dùng

What's New

Fix lỗi update

Email: tuannv.it.hd@gmail.com

See more
See more