qr

How social phobia and anxiety to get rid of.

Screenshots


Information

Packagedk.infoproducts.socialfobi_fi
Version1.1 (2)
UpdatedJul 01, 2013 (7 years ago)
Size14 MB
Installs 5+
CategoryLifestyle
DeveloperInfo Products

Description

Kuinka sosiaalisesta fobiasta ja ahdistuksesta pääsee eroon. Tehokas hypnoosi auttaa sinua nauttimaan enemmän sosiaalisesta elämästäSosiaalinen fobia voi olla valtava este voitettavaksi. Se voi luoda suurta epävarmuutta ja sen vuoksi voit jäädä paitsi useista mahtavista ja hauskoista kokemuksista. Sosiaalisten tapojenmuuttaminen vie aikaa, mutta hypnoosi voi auttaa sinua huomattavasti.Hypnoosi on suunniteltu muuttamaan toimintoja ja ajatuksia ja tekemään elämästä positiivisempaa. Sitä voidaan käyttää sosiaalisten mallien muuttamiseen ja ahdistuksen ja sosiaalisen fobianpoistamiseen.Sosiaalisen fobian hoito hypnoosillaVoita sosiaalinen fobiasi hypnoosilla auttaa sinua muuttamaan ajatusmalliasi ja tapojasi, jotta voisit olla avoimempi ja sosiaalisempi ja unohtaa ahdistuksen ja pelot, joita sosiaaliset tilanteetsaavat aikaan.Kuinka hypnoosi voi auttaa sosiaalisen fobian ja ahdistuksen voittamisessa?Miellyttäviä tilanteita hahmottamalla sekä negatiivisia ajatuksia ja pelkoja häivyttämällä hypnoosi muuttaa sosiaalisen fobian nopeasti sosiaaliseksi avoimuudeksi. Saat uusia mahdollisuuksianauttia sosiaalisista kokemuksista.Kuinka hypnoosia käytetään sosiaalisen fobian ja ahdistuksen voittamiseen?Hypnoosi toimii parhaiten kuuntelua toistamalla.Kuuntele sosiaalisen ahdistushäiriön hypnoosia päivittäin 21 päivän ajan. 21 päivän jälkeen hypnoosi toimii alitajunnan kautta. Yritä miettiä myös päivittäin, kuinka voit avautua enemmän, ollasosiaalisempi ja vähentää sosiaalisen fobian tunnettasi.21 päivän jälkeen voit kuunnella hypnoosia tarvittaessa. Muistathan, ettei hypnoosista voi saada yliannostusta - se ei ole vaarallista. Jokainen kuuntelukerta vahvistaa edellisen kuuntelukerranvaikutusta.Tee jotain sosiaalisen fobiasi ja ahdistuksesi poistamiseksi... Osta Voita sosiaalinen fobiasi jo tänään!How social phobia and anxiety to get rid of. Effective hypnosis will help you to enjoy more of the social lifeSocial phobia can be a huge obstacle to overcome. It can create a great deal of uncertainty and, therefore, you can miss out on a number of wonderful and fun-filled experience. Changing socialhabits takes time, but hypnosis can help you considerably.Hypnosis is designed to change the features and ideas, and to make life more positive. It can be used to change the social models and the anxiety and social phobia removal.Social phobia treatment hypnosisWin social phobia hypnosis to help you change your habits and intellectual programming, so you can be more open and more social and forget the anxiety and fears that give rise to socialsituations.How hypnosis can help social phobia and anxiety to overcome?Pleasant situations by rendering as well as negative thoughts and fears fade to Hypnosis to change social phobia fast social transparency. Receive new opportunities to enjoy socialexperiences.How to use hypnosis for social phobia and anxiety to win?Hypnosis works best plays, repeat.Listening social anxiety disorder hypnosis daily for 21 days. 21 days after the subliminal hypnosis works. Try to think about the day, how you can open up more, to be more social and to reducesocial phobia tunnettasi.After 21 days you can listen to hypnosis, if necessary. Please keep in mind that hypnosis can get an overdose - it is not dangerous. Every time you listen it confirms the previous effect.Do something social phobia, and tribulation, and remove ... Buy Win social phobia today!

... Read more

Latest Version

Download Voita sosiaalinen fobiasi APK 1.1 (Latest Version)

Google Play
Follow Voita sosiaalinen fobiasi updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Voita sosiaalinen fobiasi APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯