MburojaËMuslimanit

广告

最新版本

版本
更新
2015年8月6日
开发者
Google Play ID
安装次数
100,000+

App APKs

Mburoja e Muslimanit 应用

Mburoja e Muslimanit për Android

- Ndarja e lutjeve në kaptina
- Kërkimi i kaptinave të caktuara
- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhe fusnote)
- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve
- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet
阅读更多内容