NextSchool APK

NextSchool

0.7.20

Scarica NextSchool APK per Android - Gratis - Ultima versione

qr

Ultima versione

NomeNextSchool APK
Versione0.7.20 (1072001)
Aggiornata15 set 2021
SviluppatoreNextgensoft
IDcom.nextschool
Installazioni100.000+
CategoriaApps, Istruzione

App NextSchool

Gli amministratori di sistema

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น สำหรับสถานศึกษาบน Web Application / Smart Phone เพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลา การเข้าเรียน และเลิกเรียน รวมถึง สถิติในการลงเวลา ต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ผ่านระบบ การสแกนบัตร เพื่อให้ผู้ปกครอง รวมถึงตัว นักเรียน/นักศึกษา สามารถตรวจสอบเวลาได้ล่าสุดแบบ Real Time และเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีระบบการแจ้งเตือนทั้งทางระบบ SMS และบนแอปพลิเคชั่น ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถรับข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงประกาศข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน, นักศึกษา ไม่พลาดข่าวสาร กิจกรรมและประกาศของทางสถานศึกษาบน SmartPhone เพียงแอปพลิเคชั่นเดียว
Ulteriori informazioni