Pomiary i kolekcja danych GPS - zarządzaj i zbieraj dane bardziej efektywnie.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
15 sie 2021
Deweloper
Kategoria
Instalacje
100 000+

App APKs

Mapit GIS APP

Mapit jest aplikacją GIS zaprojektowaną do zbierania kolekcji danych GPS oraz wszelkiego rodzaju pomiarów terenowych.
Aplikacja jest mobilnym zestawem narzędzi GIS przeznaczonym dla osób zajmujących się pomiarami terenowymi, zbieraniem danych środowiskowych, ochroną środowiska, leśnictwem, rolnictwem itp.
Mapit sprawi, że zbieranie danych GIS oraz pomiary terenowe będą mogły byś wykonywane szybciej i sprawniej.
Aplikacja jest również narzędziem do pomiaru odległości lub powierzchni.

Przy dodawaniu nowych elementów przestrzennych na mapę, po prostu wybierz odpowiednie atrybuty punktu, lini lub poligonu z wcześniej
przygotowanych list zawierających zdefiniowane wartości bez potrzeby wpisywania ręcznie tych samych informacji.
W razie potrzeby można przygotować zestaw atrybutów na komputerze typu PC i zaimportować pola i wartości z pliku tekstowego.
Aplikacja pozwala również na dodanie jednego lub kilku zdjęć dla każdego elementu.

Jeżeli pracujesz w terenie zbierając znaczne ilości danych przestrzennych ta aplikacja jest zaprojektowana właśnie dla ciebie.
MapIt jest zestawem narzędzi przydatnym w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, pomaga w prowadzeniu farmy i rozliczaniu dopłat bezpośrednich oraz może być zastosowany wszędzie tam gdzie występuje potrzeba gromadzenia danych przestrzennych.

Używając aplikacji zwiększysz wydajność pracy i zaoszczędzisz czas.
Raz zdefiniowany zestaw atrybutów może być wykorzystany w wielu wartwach pomiarowych.
Możliwość eksportu danych do znanych formatów takich jak SHP files, CSV, KML, GeoJSON, ArcGIS JSON, GPX, DXF pozwala na łatwe
przetwarzanie informacji na PC używając narzędzi GIS takich jak ArcGIS, ArcGIS Online lub qGIS i innych.

Na naszej stronie internetowej znajduje się wiele przydatnych informacji http://mapit-gis.com.
Oferujemy również pomoc w języku polskim jeżeli zachodzi taka potrzeba. Prosimy o kontakt e-mail.

APlikacja posiada wsparcie dla układów współrzędnych: WGS84, Web Mercator, System 1992 (Poland), ETRS89 i innych.

Podstawowy zakres funkcji:

- Mapy bazowe: Mapy online i Offline mbtiles,
- Wsparcie dla WMS i serwisów AGS Server (Tiled) jako nakładki - mapy topograficzne, orthophoto mapy, mapy geologiczne, informacja katastralna/ewidencyjna, dostęp do warstw z geoportalu i inne...,
- Możliwość zarządzania atrybutami (tworzenie, edytowanie, usówanie, import, export) - atrybuty dosępne są następnie z listy w momencie dodawania elementu na mapie,
- Grupowanie elementów punktowych w klastry,
- 3 metody zbierania danych(lokalizacja GPS, kursor Mapy, tracking),
- Możliwość organizacji danych w warstwy - każda warstwa może posiadać oddzielny zestaw atrybutów.
- Eksport danych do formatu SHP files, KML, CSV, GeoJSON, ArcGIS JSON, GPX i DXF,
- Podczas tworzenia elementów liniowych lub poligonów wyświetlana jest informacja o długości lub odpowiednio obwodzie i powierzchni,
- Status i informacja o satelitach GPS,
- Wyszukiwanie adresów i miejscowości,
- Import punktów, lini lub poligonów do warstwy z plików CSV, KML lub geoJSON,
- Zarządzanie kopiami zapasowymi,
Oraz o wiele więcej do odkrycia...

Posiadamy znaczną ilość zadowolonych klientów aplikacji MapIt pracujących w takich dziedzinach jak:
- pomiary środowiskowe i ekologiczne,
- pomiary leśne,
- planowanie w leśnictwie i zarządzanie obszarami leśnymi,
- pomiary i mapowanie siedlisk,
- konstrukcja i projektowanie dróg,
- pomiary geodezyjne i terenowe,
- montowanie paneli słonecznych,
- dekarstwo i ogrodzenia,
- pomiary GPS,
- rolnicze dopłaty bezpośrednie
- rybołówstwo i łowiectwo
- projektowanie tras i szlaków rowerowych

Uwaga: Jeżeli natkniesz się na problem lub posiadasz pomysł na ulepszenie aplikacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.
Więcej informacji