Kontakt z członkami palika, dostęp do kalendarza i lokalizowanie domów spotkań.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
3 lis 2022
Google Play ID
Instalacje
1 000 000+

App APKs

Narzędzia dla członków APP

Aplikacja Narzędzia dla członków zapewnia członkom Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich możliwość kontaktu z członkami okręgu lub palika, dostęp do wydarzeń w kalendarzu i lokalizowanie domów spotkań. Przywódcy mogą także uzyskiwać dostęp do dodatkowych informacji członkowskich i sprawozdań.

•Wiadomości. Przeglądaj wiadomości dotyczące ważnych aktualizacji lub koniecznych działań.
•Katalog. Zobacz informacje kontaktowe i zdjęcia członków z twojego okręgu i palika.
•Organizacje. Zobacz powołania w okręgu i paliku wg organizacji.
•Kalendarz. Zobacz kalendarze wydarzeń dla twojego okręgu i palika.
•Sprawozdania. Przywódcy okręgów i palików mogą uzyskać dostęp do sprawozdań członkowskich ich okręgu i palika.
•Zarządzanie rejestrami. Biskupi, prezydenci gmin i pisarze mogą przenosić rejestry i zapisywać obrzędy.
•Listy. Tworzenie spersonalizowanych list członków dla twojego okręgu i palika.
•Misjonarz. Dostęp do informacji kontaktowych pełnoetatowych misjonarzy przydzielonych do służby w twoim okręgu lub paliku.
•Świątynie. Zobacz przydzieloną ci świątynię, świątynie znajdujące się w pobliżu, harmonogramy obrzędów oraz przypomnienia o wygaśnięciu rekomendacji świątynnej.
•Domy spotkań. Znajdź lokalizacje i adresy domów spotkań, godziny spotkań sakramentalnych oraz informacje kontaktowe biskupów.
•Finanse. Prezydia organizacji mogą przesyłać wnioski o płatność.
Więcej informacji