ปิดใช้งานภาพหน้าจอทั้งระบบ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 มิ.ย. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

ScreenWings: Anti-Screenshot APP

The developers of the glorious PC anti-screenshot solution bring you ScreenWings for Android. Prevent screenshots system-wide and escape surveillance by viruses, malware, snoopers or other curious noses.

Modern media require modern solutions. Minimize your risk of being spied and feel safe.

SCREENWINGS OFFERS YOU THE FOLLOWING FUNCTIONS
★ Global protection, whether it is a chat program, your web browser or any other app
★ Tile feature for quick disable and reenable
★ One simple setup for permanent protection
★ No ads, no tracking

MORE INFORMATION
Our app uses almost no battery, neither the CPU is under heavy load. The perfect companion for safety conscious people who deal with sensitive data and want to block screenshots on demand.

PERMISSIONS
This app uses the deactivation of battery optimizations to:
To maintain the protection even in the energy-saving mode.

This app uses the draw over other apps permission to:
Enable protection globally for all applications.

FEEDBACK
Feel free to report bugs or send us feedbacks: https://schiffer.tech/#contact

Note: Protection works only on your device and does not block screen captures on third-party devices.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา