วิธีติดตั้ง APKS (App Bundle), ZIP (APK + OBB), XAPK, APKM?

วิธีติดตั้ง APK, OBB, ZIP, XAPK, APKM, APKS?

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง APKCombo Installer.
  2. เปิดแอป APKCombo Installer
  3. แตInstall
  4. เลือกไฟล์ที่ต้องการติดตั้ง: .apk, .obb, .zip, .xapk, .apkm, .apks
  5. แตOK
  6. ตามขั้นตอนในหน้าจอ.

ZIP, XAPK, APKM, APKS

APK + OBB

ดาวน์โหลดและติดตั้ง APKCombo Installer

ดาวน์โหลดและติดตั้ง APKCombo Installer.

เปิดใช้งานตัวเลือกโหมดนักพัฒนา

การตั้งค่า » เกี่ยวกับโทรศัพท์ » แตเวอร์ชั่น MIUI (แตะ 7 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกโหมดนักพัฒนา).

ปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ MIUI

คุณต้องติดตั้ง APKCombo Installer

เปิดแอป APKCombo Installer » Settings » Open Developer Settings » ปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ MIUI » การตั้งค่านี้จะมีผลภายหลังเมื่อคุณรีบูตเครื่องแล้ว

เปิดไม่ทราบที่มา

การตั้งค่า » ข้อมูลเพิ่มเติม » ความเป็นส่วนตัว » เปิดไม่ทราบที่มา

เกม

แอป