AnTuTu Benchmark dünyanýn en popüler Android kýyaslama uygulamasýdýr

Reklam

En Son Sürüm

Güncelleme
7 Haz 2024
Geliştirici
Kategori
Google Play ID
Yükleme sayısı
10.000.000+

App APKs

AnTuTu APP

AnTuTu Benchmark dünyanýn en popüler Android akýllý telefon ve tablet kýyaslama uygulamasýdýr
¡î üzerinde 100,000,000 kullanýcý
¡î Benchmark uygulamasý I/O 2014 esnasýnda kullanýlýr
¡î 1 numara olan benchmark uygulamasý önde gelen teknoloji þirketleri ve donaným inceleme siteleri tarafýndan bir endüstri standardý olarak kullanýlmaktadýr
AnTuTu uygulamasý UX, GPU, RAM, CPU ve daha fazlasý dahil olmak üzere bir cihazýn tüm donanýmlarýný test eder. Her madde ayrý ayrý deðerlendirilir ve bir puan verilir. Bu puanlar AnTuTu veritabanýna yüklenir ve daha sonra tüm diðer Android cihazlar arasýnda cihazlarý sýralamak için kullanýlabilir

Benchmark öðeleri:
¡î Kullanýcý deneyimi detaylý puanlarý ile genel cihaz performansý
¡î CPU gücünü ölçer ve gerçek performans için sabit numaralar verir
¡î Tek CPU algoritmalarý çalýþtýrarak CPU gücünü ölçer
¡î Gerçek RAM iþleme yeteneðini araþtýrma testleri
¡î GPU gerçek grafik iþleme testleri, 3D efektler, oyun ve video oynatma performansýný ölçün
AnTuTu Benchmark puaný ölçün ve sýralamada yerinizi alýn

Not:
Cihazýnýzýn AnTuTu kriter puaný esas donaným yapýlandýrmasý tarafýndan tanýmlanýr. Ayný zamanda sistem modu, cihaz sýcaklýðý, çalýþan uygulamalar ve daha fazlasý dahil olmak üzere diðer elemanlar tarafýndan etkilenmiþ olabilir
Twitter: https://twitter.com/antutulabs
Facebook: https://www.facebook.com/antutulabs
Herhangi bir öneri ya da geri bildirim için bize e-posta yoluyla ulaþabilirsiniz: support@antutu.com
Google+:
https://plus.google.com/communities/107479465868959358493
Bir Ainol Elektronik Co. Ltd, Ramos veya ONDA cihazý kullanýyorsanýz aþaðýdaki sürümünü indirin:
Devamı