Consultatie van loonstroken en online uitwisseling met de Balance

Advertentie

Laatste Versie

Versie
Update
23 jan. 2022
Ontwikkelaar
Categorie
Google Play ID
Installaties
50.000+

App APKs

eSOLDE APP

In het kader van de uitvoering van de haar opgedragen opdrachten wordt de Payroll Department (DS) benaderd door haar partners (banken en ambassades), maar ook door gebruikers (rijksambtenaren) die over de volledige reikwijdte van de gebied. Deze laatsten ondervinden vaak enorme moeilijkheden bij het behandelen van hun verzoeken.
Om dicht bij de gebruikers te staan, heeft de afdeling Informatiesystemen van de DGB (DSI) in samenwerking met de DS besprekingen gevoerd die hebben geleid tot de implementatie van een oplossing die partners en gebruikers kunnen profiteren van DS-diensten zonder te reizen.
De voordelen van het implementeren van een dergelijke oplossing zijn legio. Onder hen kunnen we noemen:
- bewerken van loonstroken op afstand (jaarlijks of maandelijks);
- beheer van gezinsbijslagen, domiciliëringen en klachten;
- geen verstoring meer in de betaalstroken om stembiljetten te krijgen;
- een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers;
- interface met de site die deelname aan de popularisering van de website mogelijk maakt; van de DGB om de budgettaire transparantie te bevorderen.
Meer informatie