AnySoftKeyboard francuska paczka językowa

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
28 mar 2024
Deweloper
Instalacje
1 000 000+

App APKs

French for AnySoftKeyboard APP

Pakiet języka francuskiego

Funkcje:

Francuski słownik oparty na AOSP - https://android.googlesource.com/platform/packages/inputmethods/LatinIME/+/master/dictionaries/

Dołącz trzy układy klawiatury, AZERTY, QWERTY i BÉPO, z wieloma symbolami i szybkim dostępem do apostrofu i łącznika.

To jest pakiet językowy dla rozszerzenia AnySoftKeyboard.
Najpierw zainstaluj AnySoftKeyboard, a następnie wybierz francuską klawiaturę z menu Ustawienia AnySoftKeyboard -> Języki -> Klawiatury.
Więcej informacji