AnySoftKeyboard แพ็คภาษาฝรั่งเศส

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
28 มี.ค. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

French for AnySoftKeyboard APP

ชุดภาษาฝรั่งเศส

คุณสมบัติ:

พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสอ้างอิง AOSP - https://android.googlesource.com/platform/packages/inputmethods/LatinIME/+/master/dictionaries/

รวมรูปแบบแป้นพิมพ์สามแบบ AZERTY, QWERTY และBÉPOพร้อมด้วยสัญลักษณ์มากมายและเครื่องหมายรวดเร็วเพื่อเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายยัติภังค์

นี่เป็นชุดภาษาส่วนขยายสำหรับ AnySoftKeyboard
ติดตั้ง AnySoftKeyboard ก่อนจากนั้นเลือกแป้นพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสจากการตั้งค่าของ AnySoftKeyboard -> ภาษา -> เมนูคีย์บอร์ด
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา