The NFC Easy Connect allows your smartphone to connect easily with Sony devices.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
11 kwi 2015
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
5 000 000+

App APKs

Łatwa komunikacja NFC APP

Aplikacja Łatwa komunikacja NFC ułatwia nawiązywanie połączenia przez smartfona z urządzeniami Sony zgodnymi z funkcją NFC (głośnikami, słuchawkami itp.).
Wystarczy smartfonem dotknąć znaku N na urządzeniu Sony zgodnym z funkcją NFC, aby zarejestrować (sparować) urządzenia i nawiązać między nimi połączenie za pośrednictwem funkcji Bluetooth (łączenie jednym dotknięciem).
Szczegółowe informacje na temat smartfonów, na których wymagane jest zainstalowanie aplikacji Łatwa komunikacja NFC, można znaleźć w poniższej części zatytułowanej „Zgodne smartfony”.
Nie ma potrzeby instalowania aplikacji Łatwa komunikacja NFC w przypadku smartfona zgodnego z funkcją NFC z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 4.1 lub nowszym.

- Zgodne smartfony
Smartfony zgodne z funkcją NFC z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 2.3.3 lub nowszym (przed wersją Android 4.1)

W niektórych smartfonach może być już zainstalowana aplikacja oferująca podobne funkcje. W takim przypadku aplikacja Łatwa komunikacja NFC nie jest potrzebna.
Szczegółowe informacje w instrukcji posiadanego smartfona.

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń Sony zgodnych z funkcją NFC można znaleźć w poniższej witrynie.
http://rd1.sony.net/lifestyle/

- Nawiązywanie połączenia z posiadanym smartfonem jednym dotknięciem
1. Odblokuj ekran.
2. Dotknij obszarem detekcji NFC smartfona z zainstalowaną wspomnianą aplikacją znaku N na urządzeniu Sony zgodnym z funkcją NFC.
3. W momencie nawiązania połączenia z urządzeniem Sony zgodnym z funkcją NFC, smartfon zacznie wibrować.
(Nie trzeba uruchamiać aplikacji Łatwa komunikacja NFC.)

- Główne funkcje
1. Prosta rejestracja urządzeń (parowanie) i nawiązywanie połączenia jednym dotknięciem. (przełączanie połączeń NFC Bluetooth)
Dotknięcie smartfonem urządzenia Sony zgodnego z funkcją NFC spowoduje włączenie zasilania tego urządzenia i równoczesne nawiązanie połączenia Bluetooth.
Nawet w przypadku pierwszej próby nawiązania połączenia z urządzeniem Sony zgodnym z funkcją NFC, zarówno rejestrację urządzeń, jak i połączenie Bluetooth można realizować jednym dotknięciem.

2. Proste rozłączanie jednym dotknięciem.
W celu zakończenia nawiązanego połączenia wystarczy po prostu dotknąć smartfonem urządzenia Sony zgodnego z funkcją NFC.

3. Proste przełączanie podłączonych urządzeń jednym dotknięciem.
W przypadku kilku urządzeń Sony zgodnych z funkcją NFC, wystarczy dotknąć smartfonem innego urządzenia, aby zakończyć połączenie z dotychczasowym urządzeniem i nawiązać połączenie z nowym.
Przykładowo, w przypadku nawiązanego połączenia Bluetooth między posiadanym smartfonem a słuchawkami zgodnymi z funkcją NFC i chęci nawiązania połączenia z głośnikiem zgodnym z funkcją NFC, wystarczy smartfonem dotknąć tego głośnika, aby nawiązać z nim połączenie Bluetooth.

4. Łatwa obsługa
Z poziomu ekranu aplikacji można w prosty sposób włączać i wyłączać funkcję Bluetooth, jak również nawiązywać połączenia i je kończyć.

- Jeżeli nie można nawiązać połączenia, należy sprawdzić poniższe informacje.
1. Sprawdzić, czy uruchomiona jest aplikacja Łatwa komunikacja NFC lub czy na smartfonie jest włączona funkcja NFC.
2. Sprawdzić, czy ekran smartfona jest odblokowany.
3. W przypadku niektórych smartfonów, w trakcie ich ładowania nie można nawiązać połączenia jednym dotknięciem. Najpierw należy zakończyć operację ładowania, a dopiero potem wykonać operację jednym dotknięciem.
4. Jeżeli smartfon znajduje się w futerale, urządzenie nasłuchujące może nie reagować na jedno dotknięcie. W takim przypadku należy najpierw wyjąć smartfon z futerału.

* Znak słowny Bluetooth i jego logotypy są własnością organizacji Bluetooth SIG, Inc. i firma Sony Corporation korzysta z wszelkich tego typu znaków w ramach posiadanej licencji.

* Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Więcej informacji