Ta aplikacja udostępnia cztery podstawowe operacje i obliczenia inżynierskie.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
19 cze 2024
Kategoria
Instalacje
1 000 000 000+

App APKs

Samsung Calculator APP

[Kluczowe cechy]
Wykonaj cztery podstawowe operacje i obliczenia inżynierskie.

Aby uruchomić kalkulator inżynierski, dotknij ikonę kalkulatora inżynierskiego.

Aby sprawdzić historię obliczeń, dotknij ikonę historii obliczeń. Aby zamknąć panel historii obliczeń, dotknij ikony klawiatury.

Możesz użyć wcześniej wprowadzonych formuł. Stuknij potrzebną formułę w historii obliczeń.

[Dodatkowe funkcje]
Aby przekonwertować jednostki, dotknij przycisku kalkulatora jednostek. Możesz łatwo konwertować różne typy jednostek, takie jak powierzchnia, długość i temperatura.

To oprogramowanie wykorzystuje licencję Apache 2.0. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Więcej informacji