Ứng dụng này cung cấp bốn hoạt động cơ bản và tính toán kỹ thuật.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
5 thg 12, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000.000+

App APKs

Samsung Calculator APP

[Các tính năng chính]
Thực hiện bốn hoạt động cơ bản và tính toán kỹ thuật.

Để bắt đầu máy tính kỹ thuật, chạm vào biểu tượng máy tính kỹ thuật.

Để kiểm tra lịch sử tính toán, chạm vào biểu tượng lịch sử tính toán. Để đóng bảng lịch sử tính toán, chạm vào biểu tượng bàn phím.

Bạn có thể sử dụng các công thức đã nhập trước đó. Nhấn vào công thức bạn cần từ lịch sử tính toán.

[Tính năng bổ sung]
Để chuyển đổi đơn vị, chạm vào nút máy tính đơn vị. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các loại đơn vị khác nhau, chẳng hạn như diện tích, chiều dài và nhiệt độ.

Phần mềm này sử dụng Giấy phép Apache 2.0. Các chi tiết có thể được tìm thấy tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Đọc thêm