Khám phá các đảo bí mật bên trong Android, giải phóng sức mạnh bí ẩn của nó!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
11 thg 1, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

Island APP

Trên đảo, bạn có thể:

* Ứng dụng cô lập, để bảo vệ sự riêng tư.
* Ứng dụng bản sao, để chạy song song.
* Đóng băng ứng dụng, để chặn hoàn toàn các hành vi nền của nó.
* Ẩn ứng dụng, vì nhiều lý do.
* Chỉ sử dụng VPN ở một bên hoặc VPN khác nhau ở cả hai bên.
Giáo dục

Để gỡ cài đặt và xóa hoàn toàn Đảo , trước tiên, vui lòng "Phá hủy Đảo" trong "Cài đặt - Cài đặt có phạm vi - Đảo". Nếu bạn đã gỡ cài đặt ứng dụng Island, vui lòng "Xóa hồ sơ công việc" trong thiết bị của bạn "Cài đặt - Tài khoản".


===== GIẤY PHÉP =====

THIẾT BỊ-ADMIN: Đặc quyền quản trị viên thiết bị được yêu cầu để tạo không gian Đảo (hồ sơ công việc), đóng vai trò là chức năng cơ bản của Đảo. Nó sẽ được yêu cầu rõ ràng cho sự đồng ý của bạn.

PACKAGE_USAGE_STATS: Bắt buộc phải nhận dạng chính xác trạng thái hoạt động của ứng dụng. Nó sẽ được yêu cầu rõ ràng cho sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư của bạn, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Đọc thêm