Bądź najbardziej znany system utrzymania w Brazylii, w dłoniach!

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
17 cze 2019
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
10 000+

App APKs

SIGMA Android 1.0 APP

SIGMA Android umożliwia użytkownikom:
   - Otwórz / zatwierdzanie wniosków / odrzucenia / wykończenie i zlecenia pracy;
   - Godziny uruchamiania pracował bardzo prosty;
   - Odczyt kodów Qrcode dołączonych do majątku spółki, a od tego skonsultować harmonogramów pendencies i formę techniczną maszyn i urządzeń;
   - Sprawdź, aktywa z listy dynamicznego wyboru i bardzo prosty w użyciu;
   - Sprawdź w czasie rzeczywistym status wszystkich maszyn i urządzeń zarejestrowanych przez dokonywania wpisów zatrzymywania maszyny;
   - Informuj konkretnych użytkowników lub grup użytkowników na Aprobaty / wnioski / Zamówienia wniosków otwartych / usług;
Więcej informacji