Hãy là người bảo trì hệ thống nổi tiếng nhất ở Brazil, trong lòng bàn tay của bạn!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
17 thg 6, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

SIGMA Android 1.0 APP

Các SIGMA Android cho phép người dùng:
   - Mở / Phê duyệt yêu cầu / không chấp thuận / Finish và đơn đặt hàng làm việc;
   - Giờ Launch làm việc rất đơn giản;
   - Đọc mã QRCode gắn liền với tài sản của công ty, và từ đây tham khảo lịch trình, pendencies và hình thức kỹ thuật của máy móc thiết bị;
   - Kiểm tra tài sản với một danh sách kiểm tra năng động và rất đơn giản để sử dụng;
   - Kiểm tra trong thời gian thực trạng thái của tất cả các máy móc thiết bị đã đăng ký bằng cách phát hành các cảnh báo máy trạm;
   - Thông báo cho người dùng hoặc nhóm người dùng trên mở / phê chuẩn / kết luận đơn đặt hàng / yêu cầu dịch vụ;
Đọc thêm