ดาวน์โหลด 60 Seconds APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
29 เม.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

60 Seconds GAME

This is a comedy atomic adventure of scavenge and survival. Collect supplies and rescue your family before the nuke hits. Stay alive in your fallout shelter. Make difficult decisions, ration food and hunt mutant cockroaches. And maybe survive. Or not.

As a responsible citizen and a family man, you are faced with a slight disturbance to your happy, suburban lifestyle.

Reaching the fallout shelter in time and alive is only the beginning. Whatever you scavenged and whoever you saved will play a vital role in your survival. Each survival story will be different, with every day surprising you with unexpected events. Will all of these stories end well? It's up to you. Ration food and water, make best use of your supplies, face difficult choices and even venture into the wasteland.

With only seconds left to impact, guide Ted in a mad, intense and action packed dash through his house in search of his family and useful supplies. Everything will be against you - time, your very own furniture, the house that's different every time you play and the fundamental question - what to take with you and who to leave behind?
อ่านเพิ่มเติม