สุขสันต์วันเกิด 1 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ในโรงเรียน

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 ธ.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

Baldi's Basics Birthday Bash Party GAME

This game is a horror, edutainment bash basics classic game about scary learning school. The original version of congrud.
Baldi's Basics Birthday Bash Party is the 1-year anniversary edition of Baldi Basics Education & Learning game. To celebrate, baldi is throwing a party. You want to know how does baldi celebrate his birthday bash party? Just download this baldi is basic classic birthday bash game now.
In Baldi's Basics Education & Learning in School game you need to collect all the laptops, solve the problems correctly and run away from school. Can you do it? After all, on the way you are waiting for more and horror characters who live in the school.
In this Baldi's Basics Birthday Bash Party game, the gameplay is almost exactly the same as the baldi basics classic version, with a few changes. Baldi appears in the same hallway, but sporting a small green, orange, and blue party hat.
Classic is Baldi Birthday the longer you can keep bali speed down, the more notebooks you can collect. Scary math teacher Baldi Classic has many friends in the school that will slow down your progress and put you at risk of being caught, so learn how each character crazy neighbor works and how you can avoid branny, granny ice scream attention.
Baldi's Basics Birthday Bash Party for every wrong answer, an angry baldi can arrange bendy a horror for you and if he finds you, then there will be no turning back. To survive you need to know all the basics of baldi.
Download Baldi's Basics Birthday Bash Party and enjoy. Thank you!!!
อ่านเพิ่มเติม