แอป · การศึกษา · เป็นที่นิยม

icon

Google Classroom Google LLC · การศึกษา 100 M+ 2.4 ★ 47 MB

icon

English to Spanish Translator Happy English · การศึกษา 1 M+ 4.5 ★ 10 MB

icon

Kahoot Kahoot! · การศึกษา 50 M+ 4.7 ★ 79 MB

icon

Schoology Schoology, Inc. · การศึกษา 5 M+ 1.9 ★ 86 MB

icon

Mathway Chegg, Inc. · การศึกษา 50 M+ 4.5 ★ 26 MB

icon

Blackboard Learn Anthology Inc. · การศึกษา 5 M+ 3.6 ★ 245 MB

icon

Canvas Student Instructure · การศึกษา 10 M+ 4.7 ★ 181 MB

icon

Desmos Desmos Inc · การศึกษา 5 M+ 4.5 ★ 4 MB

icon

English to Spanish Translator Apptack · การศึกษา 10 K+ 4.8 ★ 21 MB

icon

Quizlet Quizlet Inc. · การศึกษา 10 M+ 4.6 ★ 38 MB

icon

Duolingo Duolingo · การศึกษา 500 M+ 4.7 ★ 58 MB

icon

StudentVUE Edupoint Education Systems · การศึกษา 1 M+ 2.0 ★ 13 MB

icon

MiUV Universidad Veracruzana · การศึกษา 100 K+ N/A ★ 14 MB

icon

PowerSchool PowerSchool Group LLC · การศึกษา 5 M+ 2.3 ★ 16 MB

icon

PlantNet PlantNet · การศึกษา 10 M+ 4.4 ★ 85 MB

icon

ParentVUE Edupoint Education Systems · การศึกษา 1 M+ 2.5 ★ 4 MB

icon

PACO Max E1 Technology · การศึกษา 500 K+ 3.0 ★ 38 MB

icon

Guía Portal Fone NodoBeta · การศึกษา 1 K+ N/A ★ 5 MB

icon

Libgen | Library Genesis Astechtic · การศึกษา 100 K+ 3.5 ★ 24 MB

icon

เครื่องคิดเลขกราฟโดย Mathlab Mathlab Apps, LLC · การศึกษา 5 M+ 4.6 ★ 9 MB

icon

Mathletics Students 3P Learning Ltd · การศึกษา 100 K+ 3.3 ★ 102 MB

icon

Kids A-Z Learning A-Z · การศึกษา 5 M+ 3.9 ★ 143 MB

icon

mitec app Tecnológico de Monterrey · การศึกษา 10 K+ N/A ★ 27 MB

icon

ClassCharts Parents Edukey Education Ltd · การศึกษา 500 K+ N/A ★ 22 MB

icon

Scratch Scratch Foundation · การศึกษา 1 M+ 3.7 ★ 75 MB

icon

Pinkfong Dino World The Pinkfong Company · การศึกษา 5 M+ 3.5 ★ 128 MB

icon

Worlde Unica · การศึกษา 500+ 4.8 ★ 81 MB

icon

Italian - English Translator Suvorov-Development · การศึกษา 1 M+ 4.8 ★ 5 MB

icon

Traductor de ingles a español Translation and Voice Typing Apps · การศึกษา 1 M+ 4.7 ★ 6 MB

icon

SubAlert for Frontline Ed SubstituteAlert Inc · การศึกษา 100 K+ 4.7 ★ 7 MB

1 2 3 4

โฆษณา

แอป

เกม