เกมคณิตศาสตร์ นับในใจของคุณ - ฝึกสมองของคุณ! แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์แสนสนุก

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
7 ก.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

Math Master - Math games GAME

Mathematics - it's interesting and completely not boring.

Math Master – is a mathematical game, math puzzle in which you have to solve a lot of interesting mathematical examples, test your brain on counting in mind and, if necessary, to develop this skill.

Math Master mind game will help you to learn to count in your mind quickly and without errors, develop math skills. This game belongs to fun math games to help everyone develop abstract and logical thinking, sharpen the intellect, develop perseverance, raise IQ, ability to analyze and memory.

This fun math game will suit both children and adults. With multiple levels from simple to extremely complex, each of which includes set of mathematical tasks, everyone can find something suitable. With each level the job more complicated and more interesting. Train your brain and improve your math skills! Fun math.

Complete all the levels and the status of "Master of Mathematics" is yours!

Features:
- addition examples;
- subtractoin examples;
- multiplication examples;
- division examples;
- MIX mode examples including (addition, subtraction, multiplication and division);
- equality tasks;
- true or false mode;
- memory jobs;
- large count of levels with different difficulty, over 150 levels;
- plain and nice design;
- friendly interface;
- language: English, French, German, Spanish, Portuguese, Ukrainian, Russian, Filipino, Malay, Italian, Polish, Dutch, Czech, Danish, Turkish, Serbian, Slovenian, Hungarian, Slovak, Indonesian;
- totally free application.

It is recommended to spend 10 minutes a day for train your brain.

Any suggestions and comments are wellcome!

More levels coming soon.

Have a nice game!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา