เกมความรู้สำหรับจิตใจที่ฉลาด!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 ธ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

เกม QUIZ IT

TAKTIEREN. BLUFFEN. WISSEN
Zeig, was in dir steckt, und fordere deine Familie und Freunde bei diesem spannenden Quizspiel heraus! Um zu gewinnen, ist nicht nur Wissen, sondern auch Taktik gefragt, denn nur durch geschicktes Bluffen kommst du an die Reihe. Bist du bereit, dann stelle dich den kniffligen Fragen aus vielen unterschiedlichen Themenbereichen.

Mehr Abwechslung:
Unterschiedliche Themenbereiche und Wissensspiele!
Die App enthält über 3.000 knifflige Fragen aus den Bereichen Geschichte, Geografie, Sport, Unterhaltung, Politik, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Technik, Kurioses und vieles mehr.

Mehr Spannung:
Ein interaktiver Quiz-Moderator führt durch das Spiel!
Nur durch geschicktes Bluffen mit den Bietkarten kommt ein Spieler an die Reihe und muss dann sein Wissen beim interaktiven Quiz-Moderator unter Beweis stellen.

Mehr Spielspaß:
Immer aktuelle Quiz-Fragen dank regelmäßiger Updates!
Regelmäßige Updates erweitern den Fragen-Pool von QUIZ IT laufend und halten diesen aktuell. So bleibt das Spiel immer am aktuellsten Stand und es kommt nie Langeweile auf.

Auspacken und sofort losspielen:
Spiele-Box öffnen, App herunterladen und sofort losspielen!
Bei QUIZ IT braucht man keine lange Spielanleitung lesen, denn die App führt Schritt für Schritt in das Spiel ein.

ACHTUNG: Zum Spielen wird das Brettspiel „QUIZ IT” benötigt.
อ่านเพิ่มเติม