เกม SCP Multiplayer อิงจาก SCP - Containment Breach

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 มี.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

เกม SCP: Classified Site

SCP Multiplayer game, based on SCP - Containment Breach.
Play as Class-D Personnel, Scientist Personnel, Guard, MTF, Chaos, SCP.

This game based on SCP - Containment Breach by Undertow Games and Third Subvision Studio.

http://scpcbgame.comThis game is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
อ่านเพิ่มเติม