กับเรื่องราว Saver คุณสามารถดาวน์โหลด, repost ภาพ / วิดีโอจากเรื่องราว Instagram

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 มี.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

Story Saver APP

StorySaver - Insta Downloader (InstaSave) allows to save photos and videos from INSTAGRAM STORIES. By login into Story Saver which automatically downloads images/videos, you can save into your device, repost on INSTAGRAM, share FACEBOOK, TWITTER and other social networks.
Features of StorySave:
* Sign in with INSTAGRAM
* Log in with FACEBOOK
* Simply use, just 3 STEP to download Instagram stories
* Quickly save images and videos from INSTAGRAM STORIES
* Easily save into device or repost to INSTAGRAM
* Easily explore, delete and share downloaded stories on FACEBOOK, TWITTER

Disclaimer:
1. Re-uploading image/video stories and is NOT encouraged, please seek owner approval.
2. This app is not affiliated with Instagram.
3. Any unauthorized downloading or re-uploading of contents and/or violations of Intellectual property rights is the sole responsibility of the user.

Note:
* If you face any issue with the app, kindly drop us an email to the address mentioned below.

Also you can help us to translate app: https://poeditor.com/join/project/M4Sl2DhJMT
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา