การเชื่อมต่อที่มั่นคงและปลอดภัยด้วยเบราว์เซอร์ส่วนตัวและพร็อกซี่!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
25 ก.พ. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

แอป VPN Dash: Fast VPN Proxy

If you are looking to secure your online activity, enjoy access to global content and protect your data from hackers, trackers, and analytics then you have come to the right place! VPN Dash offers all that and more!

Enlisted below is the app benefits:

SECURITY AND PRIVACY - Our main priority is your privacy and the security of your data. The app encrypts your traffic and shields it from prying eyes when on a public hotspot.

FAST CONNECTION - Geographically distributed VPN servers make sure you have the fastest connection wherever you are.

SECURE BROWSER - The browser in VPN Dash sends all your traffic through a private tunnel keeping your real IP address hidden. It does not use an auto-complete URL bar refraining it from sending anything you type in the search engines to others. Use it to watch movies, news, etc, and use apps such as Whatsapp, Telegram, Tiktok, Roblox, and more.

SYSTEM WIDE AD-BLOCK - Enjoy system-wide ad-block and keep trackers and analytics away.

What's the wait? Start your secure browsing journey today with VPN Dash.

If you have questions, write to us at support@dashoffice.com
อ่านเพิ่มเติม