อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์จาก / ไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 พ.ย. 2556
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป WiFi File Transfer

WiFi File Transfer lets you upload and download files to/from your phone or tablet over a wireless connection. Easy-to-use web interface, no USB cable needed.


FEATURES

• Upload or download multiple files at once
• Upload entire folder structures (Google Chrome only)
• Delete, rename, copy, zip or unzip files using the built-in file manager interface
• Password authentication (optional)
• Shortcuts to photo, video and music directories
• Runs as a background service
• View photos directly in your web browser (integrated thumbnail gallery)
• Autostart service when connected to home network (optional)
• Provides access to external SD cards and USB storage devices
• Works while the device is in hotspot mode


NOTE

• In order to use this app, your computer and your phone need to be on the same local area (or wlan) network.
• If you would like to use this app on public WiFi networks, please make sure to set an access password in the app settings.
• If you're using WiFi File Transfer alongside other server apps such as WebSharing or Kies Air, make sure they do not use the same port number.


LIMITATIONS

• This free version cannot upload files larger than 5 MB. Everything else works 100%.


Feel free to send any questions, comments, complaints or suggestions to smarterdroid@gmail.com.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา