Doki Doki Literature Club APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt Doki Doki Literature Club APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Doki Doki Literature Club.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt Doki Doki Literature Club APK trên Android

  1. Nhấn vào Doki Doki Literature Club.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm