Steruj urządzeniem za pomocą przełączników lub przedniego aparatu.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
23 sie 2023
Deweloper
Kategoria
Instalacje
10 000 000+

App APKs

Switch Access APP

Steruj telefonem lub tabletem za pomocą przełączników lub przedniego aparatu. Przełączniki pozwalają wybrać element, przewinąć, wpisać tekst i wykonać wiele innych czynności.

Switch Access umożliwia sterowanie urządzeniem z Androidem za pomocą co najmniej 1 przełącznika zamiast ekranu dotykowego. Ta funkcja może być pomocna, jeśli nie możesz bezpośrednio korzystać z urządzenia.

Aby rozpocząć:
1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
2. Kliknij Ułatwienia dostępu > Switch Access.

Konfigurowanie przełączników

Switch Access skanuje elementy na ekranie i podświetla każdy z nich, aż któryś wybierzesz. Dostępne są różne rodzaje przełączników:

Przełączniki fizyczne
Przełączniki USB lub Bluetooth, takie jak przyciski i klawiatury
Przełączniki na urządzeniu, np. przyciski głośności

Przełączniki aparatu
Otwarcie ust, uśmiech lub uniesienie brwi
Spojrzenie w lewo, w prawo lub w górę

Skanowanie urządzenia

Po skonfigurowaniu przełącznika możesz skanować rzeczy na ekranie i wchodzić z nimi w interakcję.

Skanowanie liniowe: przechodzenie pomiędzy kolejnymi elementami.
Skanowanie wiersz/kolumna: skanowanie pojedynczych wierszy. Po wybraniu wiersza następuje przejście do kolejnych elementów na liście.
Skanowanie punktowe: wybieranie konkretnych lokalizacji w pionie i w poziomie za pomocą przesuwających się linii. Następnie wystarczy nacisnąć „Wybierz”.
Wybór grupy: przypisywanie przełączników do grup w różnych kolorach. Do wszystkich elementów na ekranie przypisany jest kolor. Wystarczy nacisnąć przełącznik odpowiadający kolorowi wokół wybranego elementu. Grupę można zawężać do czasu zaznaczenia odpowiedniej opcji.

Korzystanie z menu

Po wybraniu elementu pojawia się menu z dostępnymi rodzajami interakcji, takimi jak zaznaczanie, przewijanie, kopiowanie, wklejanie itp.
Dostępne jest też menu u góry ekranu, które umożliwia poruszanie się po urządzeniu. Można np. otworzyć powiadomienia, wyświetlić ekran główny, zmienić głośność itd.

Nawigowanie przy użyciu przełączników aparatu

Przełączników aparatu można używać do poruszania się po telefonie za pomocą gestów z wykorzystaniem twarzy. Używając przedniego aparatu, można przeglądać i wybierać aplikacje na telefonie.
Można też dostosować czułość i czas trwania poszczególnych gestów do własnych preferencji.

Rejestrowanie skrótów

Warto zarejestrować gesty polegające na dotykaniu ekranu, które można przypisać do przełącznika lub wywoływać w menu. Do takich gestów należą ściąganie i rozciąganie, powiększanie, przewijanie, przesuwanie, dwukrotne klikanie i inne działania. Zarejestrowanie ich umożliwia przeprowadzanie częstych oraz złożonych działań za pomocą pojedynczego przełącznika. Można np. zarejestrować gest dwukrotnego przesunięcia w lewo, który powoduje obrócenie 2 stron e-booka.

Informacja o uprawnieniach:
Usługa ułatwień dostępu: jako usługa ułatwień dostępu aplikacja może obserwować Twoje działania oraz wpisywany tekst, a także rejestrować zawartość okna.
Więcej informacji