LG U + świadczenia usług agenta bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie stabilności i bezpieczeństwa kartą USIM, ruchu, ruchome karty kredytowej,

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
11 sie 2022
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
10 000 000+

App APKs

U+ USIM APP

U + USIM nie jest pojedynczą aplikacją, która działa jako agent zwiększający stabilność i bezpieczeństwo usługi USIM poprzez bibliotekę USIM.

Dlatego nie należy instalować ikony karty mobilnej, mobilnej karty kredytowej, usługi bezpieczeństwa USIM.

Jeśli agent nie jest zainstalowany, mogą wystąpić błędy w usłudze USIM, takie jak mobilna karta ruchu lub mobilna karta kredytowa.

Ponownie uruchom powiązaną aplikację usługi USIM po instalacji.

※ W przypadku użytkowników Optimus LTE (LU6200), należy dokonać aktualizacji do najnowszego systemu operacyjnego.
Więcej informacji