LG U + Đại lý cung cấp dịch vụ an ninh bằng cách tăng cường sự ổn định và bảo mật của thẻ USIM, lưu lượng truy cập di động, thẻ tín dụng điện thoại di động,

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
11 thg 8, 2022
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

U+ USIM APP

U + USIM không phải là một ứng dụng cá nhân hoạt động như một tác nhân để tăng cường tính ổn định và bảo mật của dịch vụ USIM thông qua thư viện USIM.

Do đó, vui lòng không cài đặt biểu tượng cho thẻ di động, thẻ tín dụng di động, dịch vụ bảo mật USIM.

Nếu Đại lý không được cài đặt, các lỗi trong dịch vụ USIM như thẻ lưu lượng di động hoặc thẻ tín dụng di động có thể xảy ra.

Vui lòng chạy lại ứng dụng dịch vụ USIM có liên quan sau khi cài đặt.

※ Đối với người dùng Optimus LTE (LU6200), hãy nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất.
Đọc thêm