ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 ธ.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

Apk Info APP

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง:
- ชื่อแพ็คเกจ
- ชื่อรุ่นและรหัส
- แพ็คเกจติดตั้ง
- sdk ขั้นต่ำและเป้าหมาย
- ลายเซ็น APK
- การติดตั้งและเวลาอัปเดตล่าสุด
- ข้อมูลเมตาจาก AndroidManifest
- สิทธิ์
- รายชื่อกิจกรรม
- ห้องสมุดพื้นเมือง

และข้อมูลเพิ่มเติมจากไฟล์ AndroidManifest
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา