เครื่องเล่นเพลงกับหนึ่งในที่ดีที่สุดวัสดุ UIs การออกแบบและง่ายต่อการแบ่งปันคุณสมบัติ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
6 เม.ย. 2559
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

แอป Connect Player

Music Player with one of the best Material Design UI back ported to Android 3.0 and easy to share features

Features:
Can share entire Album or Artist or Genre or Playlist at once
Share the now playing song with others with just a tap via NFC and Wifi Direct at Blazing Fast Speeds (Buggy!)
Swipe any album or artist or genre or playlist or song right to play them Next in the Now Playing Queue
Swipe any album or artist or genre or playlist or song left to add them to the end of the Now Playing Queue

Permissions:
Wifi, NFC Permissions for sharing Now Playing song via NFC and Wifi Direct
Internet permissions for Crash Reporting
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา