แป้นพิมพ์ APK - รุ่นล่าสุด

เวอร์ชันเก่า รายงานปัญหา

โฆษณา

💻 ติดตั้ง แป้นพิมพ์ APK ใน Windows

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง LDPlayer - Эмулятор Android.
  2. เปิดแอป LDPlayer.
  3. ลาก แป้นพิมพ์.apk ไปยังโ LDPlayer.

📱 ติดตั้ง แป้นพิมพ์ APK ใน Android

  1. แต แป้นพิมพ์.apk.
  2. แตติดตั้ง.
  3. ตามขั้นตอนในหน้าจอ.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา